Test MABC-II

MABC II - test dyspraxie

MABC-2 je mezinárodně standardizovaná testovací baterie určená k diagnostice vývojové poruchy koordinace, tzv. dyspraxie. Má Vaše dítě pohybové nebo řečové obtíže? Problémy v oblasti koordinace pohybu, rovnováhy nebo hrubé motoriky? Má Váš logoped podezření na tzv. dyspraxii?

Díky standardizované testovací baterii MABC-2 lze spolehlivě určit úroveň motorické způsobilosti, případnou vývojovou koordinační poruchu potvrdit a návazně pracovat na zlepšení jednotlivých dovedností.

Samotná testovací baterie obsahuje 8 pohybových úloh s přesným zadáním a exaktním vyhodnocením a sestává se z úloh manuální dovednosti, hrubé motoriky a rovnováhy. Skóry se následně vyhodnocují společně pro zjištění celkového ukazatele úrovně motoriky.

Tento typ vyšetření je určený pro děti od 3 do 16 let, které mají jakékoliv obtíže z důvodu opožděného vývoje motoriky, děti se specifickými poruchami učení, s poruchou pozornosti, s vývojovou dysfázií nebo děti.

Pro koho je test MABC-II vhodný?

Toto klinické vyšetření slouží jako důležitý diagnostický materiál nutný k nastavení vhodného intervenčního, vzdělávacího a rehabilitačního plánu.

Test MABC-II je určený pro děti 3 - 16 let a je vhodný pro děti:

s opožděným psychomotorickým vývojem

se specifickými poruchami učení

s poruchou pozornosti

s vývojovou dysfázií

s poruchou koordinace a rovnováhy

Vyhodnocení testu můžete využít pro pedagogicko-psychologickou poradnu, speciální pedagogickou poradnu, klinického a školního psychologa, logopeda nebo neurologa.

Ukázka z testovacích úloh MABC-II

Jak dlouho test trvá?

Doba vlastního vyšetření nepřesahuje 60 minut. Zpráva pro lékaře, pedagoga nebo psychologa je vyhotovená do 2 pracovních dnů, kterou Vám předáme včetně záznamového archu, sloužícího i pro následné porovnání.
Fyzioland je certifikovaným pracovištěm pro provádění a vyhodnocování testů MABC-II.
Kontakt
Provozovna Fyzioland s.r.o.
Kašovická 1608/4, Praha 10 - Uhříněves
E: info@fyzioland.cz
Fyzioterapie: +420 775 910 749
Ergoterapie: +420 608 856 278
Přání a stížnosti: +420 606 769 852
Kde nás najdete
Jak se k nám dostanete
  • 3 minuty pěšky z autobusové zastávky Lnářská
  • 5 minut autem z dálnice D1
    (6. km D1, sjezd Průhonice/Uhříněves)
  • 5 minut pěšky z náměstí Protifašistických bojovníků
  • 8 minut autem z Říčan
  • 10 minut pěšky z Nového náměstí