Nabídka našich služeb v oblasti ergoterapie

Ergoterapie pro děti

Ergoterapie používá hru s využitím velkého množství hraček a pomůcek k podpoře psychomotorického vývoje dítěte, zlepšení jemné motoriky a rozvoji činnosti mozku.

Pomocí ergoterapie lze u dětí ve věku 3 až 7 let zmírnit poruchy učení a dysfunkce (např. dysgrafie, dysfázie), které by se následně negativně projevily ve školním věku dítěte.

Co rozvíjí dětská ergoterapie?

zlepšuje pohyblivost ruky včetně grafomotoriky

zlepšuje koordinaci pohybu a rovnováhy

podporuje psychomotorický vývoj s využitím prvků senzorické integrace

podporuje sebeobsluhu a soběstačnost v domácím i venkovním prostředí

rozvíjí paměť

rozvíjí učení a pozornost

Nabízíme Vám také pomoc s výběrem a zajištěním kompenzačních pomůcek a úpravou domácího prostředí nebo ergonomie školního prostředí a pracovního prostoru ve škole.

Trápí Vás jiné potíže, které zde neuvádíme?

Neváhejte nás kontaktovat a poradit se s námi o vhodnosti ergoterapeutické péče pro Vaše děti.

Pro jaké děti je ergoterapie vhodná?

pro děti s dyspraxií a se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou

pro děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem

pro děti s postižením neurologického původu (DMO apod.)

pro děti se specifickými poruchami učení

pro děti s ortopedickými vadami horních končetin

pro děti s postiženou hybností horní končetiny nebo ruky v důsledku úrazů

pro děti s poruchou autistického spektra (PAS).

Jak vypadá ergoterapeutická hodina pro děti u nás?

Jak terapie probíhá?

Terapie probíhá na základě indikace lékařem. Četnost a délka terapie je individuální a je stanovena po dohodě s ergoterapeutem. Při první návštěvě ergoterapeut vyšetří dětského klienta a dohodne se na formě prováděné ergoterapie, tak aby vyhovovala dítěti i jeho rodiči. Terapie může probíhat jak ambulantní formou, tak v domácím prostředí, která je zejména vhodná pro děti s poruchou autistického spektra a pro děti se zrakovým postižením nebo ve spolupráci s pedagogy přímo ve vzdělávacích zařízeních.

Ergoterapie pro dospělé

Ergoterapie slouží ke zlepšení jemné motoriky včetně grafomotoriky, zvládnutí běžných denních činností a zlepšení funkce ruky a horní končetiny.

Na jaké oblasti se zaměřujeme?

zlepšení pohyblivosti ruky

zlepšení grafomotoriky

zlepšení hybnosti horní končetiny

zlepšení koordinace pohybu a rovnováhy

Pro koho je ergoterapie vhodná?

pro klienty s neurologickým onemocněním (např. periferní paréza na horní končetině, CMP)

pro klienty po ortopedických operacích ruky

pro klienty s postiženou hybností horní končetiny nebo ruky v důsledku úrazů

pro klienty po chirurgických a traumatologických operacích ruky

Jaké metody používáme?

Zrcadlová terapie (Mirror Therapy) využívá speciálně upravená zrcadla k obnovení pohyblivosti ruky. Tato terapie se používá, pokud je jedna ruka klienta zdravá. Je vhodná pro klienty po CMP, s hemiparetickou formu DMO, Sudekovou dystrofií, po šlachových přenosech, při fantomových bolestech nebo parézou nervů ruky.

Jak terapie probíhá?

Terapie probíhá na základě indikace lékařem. Četnost a délka terapie je individuální a je stanovena po dohodě s ergoterapeutem. Při první návštěvě ergoterapeut vyšetří klienta a dohodne se na formě prováděné ergoterapie. Terapie může probíhat jak ambulantní formou, tak v domácím prostředí.

Kontakt
Provozovna Fyzioland s.r.o.
Kašovická 1608/4, Praha 10 - Uhříněves
E: info@fyzioland.cz
M: +420 775 910 749
Kde nás najdete
Jak se k nám dostanete
  • 3 minuty pěšky z autobusové zastávky Lnářská
  • 5 minut autem z dálnice D1
    (6. km D1, sjezd Průhonice/Uhříněves)
  • 5 minut pěšky z náměstí Protifašistických bojovníků
  • 8 minut autem z Říčan
  • 10 minut pěšky z Nového náměstí