Nabídka našich služeb v oblasti ergoterapie pro dospělé

Ergoterapie pro dospělé u nás v amblulanci

Ergoterapie slouží ke zlepšení funkce ruky a horní končetiny, ke zlepšení jemné motoriky včetně grafomotoriky, zvládnutí běžných denních činností a tím dosažení větší soběstačnosti.

Na jaké oblasti se zaměřujeme

zlepšení pohyblivosti ruky

zlepšení jemné motoriky a grafomotoriky

zlepšení hybnosti horní končetiny

trénink kognitivních funkcí (např.paměť, orientace, slovní výbavnost)

Pro koho je ergoterapie vhodná

pro klienty s neurologickým onemocněním (např. cevní mozková příhoda, periferní paréza na horní končetině a další)

pro klienty s postiženou hybností horní končetiny nebo ruky v důsledku úrazů

pro klienty po chirurgických a traumatologických operacích ruky

pro klienty s revmatologickým onemocněním

Jaké metody používáme

Kromě standardních terapeutických metod využíváme i Zrcadlovou terapii (Mirror Therapy). Tato metoda využívá speciálně upravená zrcadla k obnovení pohyblivosti ruky. Je vhodná pro klienty po CMP, s hemiparetickou formu DMO, Sudekovou dystrofií, po šlachových přenosech, při fantomových bolestech nebo periférní parézou nervů ruky.
Náš tým

Bc. Kateřina Blažková Nová

Vedoucí ergoterapeutka

Kateřina kromě studia v zahraničí absolvovala vysokoškolské studium ergoterapie, řadu certifikovaných kurzů a akreditovaných seminářů v oblasti rozvoje dětí se zdravotním znevýhodněním. Je dlouholetou členkou České asociace ergoterapeutů.

Bc. Zuzana Kubelková

Ergoterapeutka

Zuzana je absolventkou bakalářského studia ergoterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na ergoterapii u dětí se zdravotním znevýhodněním. Věnuje se práci i sa dospělými a seniory. Zuzana absolvovala dále řadu odborných kurzů jako jsou Bobath koncept, kraniosakrální terapii a další.

Bc. Monika Borovičková

Ergoterapeutka

Monika je absolventkou studia ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Má praxi v různých typech zařízení. Zaměřuje se na ergoterapii ua dětí se zdravotním znevýhodněním. Věnuje se práci ia sa dospělými aa seniory. Je lektorkou cvičení maminek sa dětmi. Je také členkou České asociace ergoterapeutů.

Jak terapie probíhá

Terapie probíhá na základě indikace lékařem.

Četnost a délka terapie je individuální a je stanovena po dohodě s ergoterapeutem. Při první návštěvě ergoterapeut vyšetří klienta a dohodne se na formě prováděné ergoterapie.

Kontakt
Provozovna Fyzioland s.r.o.
Kašovická 1608/4, Praha 10 - Uhříněves
E: info@fyzioland.cz
M: +420 775 910 749
Kde nás najdete
Jak se k nám dostanete
  • 3 minuty pěšky z autobusové zastávky Lnářská
  • 5 minut autem z dálnice D1
    (6. km D1, sjezd Průhonice/Uhříněves)
  • 5 minut pěšky z náměstí Protifašistických bojovníků
  • 8 minut autem z Říčan
  • 10 minut pěšky z Nového náměstí