Nabídka našich služeb v oblasti ergoterapie pro dospělé

Ergoterapie pro dospělé v domácím prostředí

Špičková rehabilitační péče pro vaše blízké je dostupná nyní i v domácím prostředí.

Naši vysokoškolsky vzdělaní terapeuté odborně zacvičí, pomohou s úpravou prostředí nebo doporučí vhodné pomůcky, tak abyste se vy nebo vaši blízcí stali znovu soběstačnými.

Domácí péči poskytujeme primárně v  následujících lokaliktách: Praha - Chodov, Praha - Opatov, Praha - Počernice, Praha - Černý most, Praha - Šterboholy, Praha - Uhříněves, Praha - Kolovraty, Praha - Lipany, Praha - Dubeč, Praha - Hájek, Praha - Koloděje, Průhonice, Říčany a okolí do vzdálenosti 30 km.

Máte zájem o službu a nenašli jste Vaše místo bydliště v seznamu? Kontaktujte nás.

Na jaké oblasti se zaměřujeme

nácvik soběstačnosti

návrh pomůcek a úprava domácího prostředí

trénink kognitivních funkcí (např. paměti, orientace, slovní výbavnosti)

zlepšení jemné motoriky a grafomotoriky

zlepšení pohyblivosti ruky

zlepšení hybnosti horní končetiny

Pro koho je ergoterapie vhodná

pro klienty s neurologickým onemocněním (např. cevní mozková příhoda, periferní paréza na horní končetině a další)

pro klienty s postiženou hybností horní končetiny nebo ruky v důsledku úrazů

pro klienty po chirurgických a traumatologických operacích ruky

pro klienty s revmatologickým onemocněním

Naši terapeuti používají při ergoterapii následující metodiky:

Bobath koncept

Cvičení dle Bobath konceptu pomůže zapojit tělo do správných pohybových stereotypů, potlačit chybné pohybové reakce vzniklé při poškození centrální nervové soustavy (CNS) a naopak navodit nové, kvalitnější pohybové reakce zaměřené na podporu stabilnější chůze, pevnějšího úchopu a ostatních pohybů.

Bazální stimulace

Tato metoda je založena na neuroplasticitě mozku a jeho stimulaci pomocí různý podnětů. Jde o ucelený koncept, který stimuluje všechny smysly a organismus jako celek, a tím zlepšuje kvalitu života.

Orofaciální stimulace

Tato terapie působí na oblast obličeje a úst pro zlepšení příjmu potravy a tekutin, rozvoj řečových dovedností, zmírnění slinění a celkové zklidnění.

Handle

Je terapeutický přístup, který bere chování jako způsob komunikace a snaží se pochopit, co dané chování znamená. Pomocí jednoduchých technik a rytmických pohybových aktivit pomáhá zlepšit funkce nervového systému i proces učení.

Mirror terapie neboli zrcadlová terapie

Tato terapie funguje na základě tzv. zrcadlových neuronů, které jsou aktivovány při pozorování pohybu jiné končetiny v zrcadle. Aktivací těchto neuronů dochází k vytváření nových nervových spojů, které vedou k obnově ztraceného pohybu končetiny. Tato metoda využívá speciálně upravené zrcadlo a je vhodná pro klienty po CMP, s hemiparetickou formu DMO, Sudekovou dystrofií, po šlachových přenosech, při fantomových bolestech nebo periférní parézou nervů ruky.

Náš tým

Bc. Kateřina Blažková Nová

Vedoucí ergoterapeutka

Kateřina kromě studia v zahraničí absolvovala vysokoškolské studium ergoterapie, řadu certifikovaných kurzů a akreditovaných seminářů v oblasti rozvoje dětí se zdravotním znevýhodněním. Je dlouholetou členkou České asociace ergoterapeutů.

Bc. Zuzana Kubelková

Ergoterapeutka

Zuzana je absolventkou bakalářského studia ergoterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na ergoterapii u dětí se zdravotním znevýhodněním. Věnuje se práci i s dospělými a seniory. Zuzana absolvovala dále řadu odborných kurzů jako jsou Bobath koncept, kraniosakrální terapii a další.

Bc. Monika Borovičková

Ergoterapeutka

Monika je absolventkou studia ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Má praxi v různých typech zařízení. Zaměřuje se na ergoterapii u dětí se zdravotním znevýhodněním. Věnuje se práci i s dospělými a seniory. Je lektorkou cvičení maminek s dětmi. Je také členkou České asociace ergoterapeutů.

Jak terapie probíhá

Terapie probíhá na základě indikace lékařem.

Četnost a délka terapie je individuální a je stanovena po dohodě s ergoterapeutem. Při první návštěvě ergoterapeut vyšetří klienta a dohodne se na formě prováděné ergoterapie.
Kontakt
Provozovna Fyzioland s.r.o.
Kašovická 1608/4, Praha 10 - Uhříněves
E: info@fyzioland.cz
Fyzioterapie: +420 775 910 749
Ergoterapie: +420 608 856 278
Přání a stížnosti: +420 606 769 852
Kde nás najdete
Jak se k nám dostanete
  • 3 minuty pěšky z autobusové zastávky Lnářská
  • 5 minut autem z dálnice D1
    (6. km D1, sjezd Průhonice/Uhříněves)
  • 5 minut pěšky z náměstí Protifašistických bojovníků
  • 8 minut autem z Říčan
  • 10 minut pěšky z Nového náměstí